What Will Make Misinformation Spread: An XAI Perspective

Hongbo Bo, Yiwen Wu, Zinuo You, Ryan McConville, Jun Hong, Weiru LiuMaria Helena Vieira da Silva

Mon 12:00 am - 12:00 am
Maria Helena Vieira da Silva (SALA 9)